• แฟ้มภาพมูลนิธิฯ

  ชมภาพผลงานต่างๆ ที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มต้นก่อตั้งชมรมอิกเราะอ์ และหลังจากเปลี่ยนมาเป็นมูลนิธิวิทยาทาน ได้ที่นี่ ...

 • IqraForum.com

  กระดานสนทนา ชุมชนเสวนาออนไลน์ ที่มีบอร์ดให้คุยได้ทุกเรื่องที่เป็นสาระและประโยชน์แก่ทุกคน หนึ่งในผลงานดีๆ จากอิกเราะอ์ คลิก ..

 • e-Daiyah.com

  อี-ดาอียะฮฺ แหล่งข้อมูลที่รวบรวมผลงานของดาอีย์ หลากหลายด้วยข้อมูลรอบด้าน รองรับทั้งภาษาไทย มลายูญาวี และอาหรับ ภายใต้การดูแลโดยมูลนิธิวิทยาทาน

 • #

  #

วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2556

สัมมนาวิชาการ บทบาทอิมามชาฟิีอีย์ 9-10 ต.ค. 2013

Posted by มูลนิธิวิทยาทาน On 21:40


มูลนิธิวิทยาทาน ร่วมกับสถาบันอัสสลาม มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา (มหาวิทยาลัยฟาฏอนี) จัดโครงการสัมมนาวิชาการหัวข้อ "บทบาทของอิมามชาฟิอีย์ในการฟื้นฟูสุนนะฮฺและปกป้องเศาะหาบะฮฺ" โดยการสนับสนุนของฝ่ายกิจการศาสนา สถานทูตซาอุดิอาระเบียประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 9-10 ตุลาคม 2013 (4-5 ซุลหิจญะฮฺ 1434) ณ โรงแรมซีเอส ปัตตานี โดยมีผู้เข้าร่วมจากหลากหลายองค์กร อาทิ โต๊ะครู อาจารย์ นักวิชาการ อิมาม ฯลฯ จากหลายพื้นที่ทั้งในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และภาคใต้ตอนบน

ในการสัมมนาได้นำเสนอผลงานทางวิชาการที่กล่าวถึงบทบาทสำคัญๆ ของอิมามชาฟิอีย์ ซึ่งเป็นอุละมาอ์นามอุโฆษ ต้นสำนักมัซฮับชาฟิอีย์ที่ได้รับการยอมรับและปฏิบัติตามอย่างแพร่หลายในเอเชียตะวันเฉียงใต้  

 

ดูภาพในอัลบั้มนี้เพิ่มเติม คลิกที่นี่
  

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ประชุมใหญ่มูลนิธิวิทยาทาน พัทลุง 17 เม.ย. 2013

Posted by มูลนิธิวิทยาทาน On 23:44


มูลนิธิวิทยาทาน จัดประชุมใหญ่ปี 2556 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2013 ณ โรงเรียนวิทยปัญญา บ้านคู อ.กงหรา จ.พัทลุง โดยมีสมาชิกจากหลายจังหวัดและพื้นที่เข้าร่วมประชุมกันอย่างอุ่นหนาฝาคั่ง

 

 

ดูภาพในอัลบั้มนี้เิพิ่มเติมได้ คลิกที่นี่ 


วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2556

อำนวยการสอบชิงทุนศึกษาต่อ ณ ม.อิสลาม มะดีนะฮฺ 13 ม.ค. 2013

Posted by มูลนิธิวิทยาทาน On 14:23


มูลนิธิวิทยาทานได้รับความไว้วางใจจากคณะตัวแทนมหาวิทยาลัยอิสลามนครมะดีนะฮฺ ให้เป็นองค์กรอำนวยการจัดการสอบชิงทุนศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยอิสลามมะดีนะฮฺ ประเทศซาอุดิอาระเบีย โดยได้จัดให้มีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ณ วิทยาลัยอิสลามศึกษา มอ.ปัตตานี เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2013

วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2556

พบปะศิษย์เก่ากับบรรดาเชคจากซาอุ 14 ม.ค.2013

Posted by มูลนิธิวิทยาทาน On 02:33มูลนิธิวิทยาทานร่วมกับศิษย์เก่าจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในซาอุดิอาระเบีย ได้พบปะพูดคุยรับฟังโอวาทและคำปรึกษาจากคณาจารย์ที่เดินทางจากซาอุดิอาระเบีย ในระหว่างการสัมมนานานาชาติครั้งที่ 2 ว่าด้วยอิสลามศึกษา ณ วิทยาลัยอิสลามศึกษา มอ.ปัตตานี ระหว่างวันที่ 13-15 ม.ค. 2013 


 

 

 
วันอังคารที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555

โครงการอบรมการแปลอาหรับเบื้องต้น 22 ธ.ค. 2012

Posted by มูลนิธิวิทยาทาน On 23:51

โครงการอบรมการแปลอาหรับเบื้องต้น จัดโดยมูลนิธิวิทยาทาน ร่วมกับ สำนักเลขานุการ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา เมื่อวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2012 ณ ห้องประชุมคณะอิสลามศึกษา มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งชายหญิงประมาณ 30 กว่าคน โดยมีวิทยากรจากมูลนิธิวิทยาทานที่เป็นทีมงานภาษาไทยเว็บอิสลามเฮ้าส์เป็นผู้ให้การอบรม 


ชมภาพแบบสไลด์


วันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2555

แฟ้มภาพ : โครงการอบรมวิชาฟะรออิฎแก่นักศึกษา มอ.ปัตตานี (ปี 2547/2004)

Posted by มูลนิธิวิทยาทาน On 00:03

แฟ้มภาพโครงการอบรมวิชาฟะรออิฎแบบลัด แก่นักศึกษา วอศ. มอ.ปัตตานี ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2547 (2004) เมื่อครั้งที่ยังเป็นชมรมอิกเราะอ์


ชมภาพแบบสไลด์
วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

2012-4-21 ประชุมใหญ่ประจำปี 2555 ณ โรงเรียนมุสลิมศึกษา จ.สตูล

Posted by มูลนิธิวิทยาทาน On 14:29

มูลนิธิวิทยาทานจัดประชุมใหญ่เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2012 ที่ผ่านมา ณ โรงเีรียนมุสลิมศึกษา ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล โดยมีสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 30 คน การประชุมใหญ่ครั้งนี้ ถือเป็นการประชุมครั้งแรกหลังจากที่ได้รับการจดทะเบียนมูลนิธิฯ เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้ว ทั้งนี้ ในการประชุมดังกล่าวมีวาระสำคัญเกี่ยวกับการกำหนดทิศทางการทำงานหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่เคยเป็นแค่ชมรมอิกเราะอ์มาก่อน ซึ่งคาดว่าหลังจากที่ได้รับการจดทะเบีียนเป็นนิติบุคคลแล้ว จะทำให้กิจกรรมต่างๆ สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและขยายกว้างได้มากขึ้น อินชาอัลลอฮฺ

ประมวลภาพบรรยากาศการประชุม


ดูในอัลบั้ม คลิกที่นี่!