วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

2012-4-21 ประชุมใหญ่ประจำปี 2555 ณ โรงเรียนมุสลิมศึกษา จ.สตูล

Posted by มูลนิธิวิทยาทาน On 14:29

มูลนิธิวิทยาทานจัดประชุมใหญ่เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2012 ที่ผ่านมา ณ โรงเีรียนมุสลิมศึกษา ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล โดยมีสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 30 คน การประชุมใหญ่ครั้งนี้ ถือเป็นการประชุมครั้งแรกหลังจากที่ได้รับการจดทะเบียนมูลนิธิฯ เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้ว ทั้งนี้ ในการประชุมดังกล่าวมีวาระสำคัญเกี่ยวกับการกำหนดทิศทางการทำงานหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่เคยเป็นแค่ชมรมอิกเราะอ์มาก่อน ซึ่งคาดว่าหลังจากที่ได้รับการจดทะเบีียนเป็นนิติบุคคลแล้ว จะทำให้กิจกรรมต่างๆ สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและขยายกว้างได้มากขึ้น อินชาอัลลอฮฺ

ประมวลภาพบรรยากาศการประชุม


ดูในอัลบั้ม คลิกที่นี่!