วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2556

พบปะศิษย์เก่ากับบรรดาเชคจากซาอุ 14 ม.ค.2013

Posted by มูลนิธิวิทยาทาน On 02:33มูลนิธิวิทยาทานร่วมกับศิษย์เก่าจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในซาอุดิอาระเบีย ได้พบปะพูดคุยรับฟังโอวาทและคำปรึกษาจากคณาจารย์ที่เดินทางจากซาอุดิอาระเบีย ในระหว่างการสัมมนานานาชาติครั้งที่ 2 ว่าด้วยอิสลามศึกษา ณ วิทยาลัยอิสลามศึกษา มอ.ปัตตานี ระหว่างวันที่ 13-15 ม.ค. 2013