วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2556

อำนวยการสอบชิงทุนศึกษาต่อ ณ ม.อิสลาม มะดีนะฮฺ 13 ม.ค. 2013

Posted by มูลนิธิวิทยาทาน On 14:23


มูลนิธิวิทยาทานได้รับความไว้วางใจจากคณะตัวแทนมหาวิทยาลัยอิสลามนครมะดีนะฮฺ ให้เป็นองค์กรอำนวยการจัดการสอบชิงทุนศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยอิสลามมะดีนะฮฺ ประเทศซาอุดิอาระเบีย โดยได้จัดให้มีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ณ วิทยาลัยอิสลามศึกษา มอ.ปัตตานี เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2013