วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2556

สัมมนาวิชาการ บทบาทอิมามชาฟิีอีย์ 9-10 ต.ค. 2013

Posted by มูลนิธิวิทยาทาน On 21:40


มูลนิธิวิทยาทาน ร่วมกับสถาบันอัสสลาม มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา (มหาวิทยาลัยฟาฏอนี) จัดโครงการสัมมนาวิชาการหัวข้อ "บทบาทของอิมามชาฟิอีย์ในการฟื้นฟูสุนนะฮฺและปกป้องเศาะหาบะฮฺ" โดยการสนับสนุนของฝ่ายกิจการศาสนา สถานทูตซาอุดิอาระเบียประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 9-10 ตุลาคม 2013 (4-5 ซุลหิจญะฮฺ 1434) ณ โรงแรมซีเอส ปัตตานี โดยมีผู้เข้าร่วมจากหลากหลายองค์กร อาทิ โต๊ะครู อาจารย์ นักวิชาการ อิมาม ฯลฯ จากหลายพื้นที่ทั้งในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และภาคใต้ตอนบน

ในการสัมมนาได้นำเสนอผลงานทางวิชาการที่กล่าวถึงบทบาทสำคัญๆ ของอิมามชาฟิอีย์ ซึ่งเป็นอุละมาอ์นามอุโฆษ ต้นสำนักมัซฮับชาฟิอีย์ที่ได้รับการยอมรับและปฏิบัติตามอย่างแพร่หลายในเอเชียตะวันเฉียงใต้  

 

ดูภาพในอัลบั้มนี้เพิ่มเติม คลิกที่นี่